Moduły Systemu Bilans

Profesjonaliści profesjonalistom.
Nasz system oparty jest na własnej, autorskiej myśli informatycznej.

 

Moduł WMS

Skuteczna obsługa magazynów wysokiego składowania

Moduł WMS

Moduł WMS i jego najważniejsze cechy.


 • Dowolny podział miejsc składowania na rzędy, regały, półki, warstwy i schowki.
 • Swobodnie generowany adres gniazd (literowy, cyfrowy, kombinowany).
 • Wykorzystanie zamienne znakowania poziomego i pionowego gniazd.
 • Obsługa dowolnej ilości magazynów, gniazd podstawowych, zapasowych, mikserskich, towarów uszkodzonych, towarów przeterminowanych, wirtualnych oraz wszelkich depozytów.
 • Optymalizacja magazynu wg dowolnych algorytmów w dowolnym czasie.
 • Pełne zarządzanie i raportowanie pracy pracowników.
 • Zarządzanie i planowanie porządkowania magazynu bez blokady stanów towarów i wydań.
 • Wcześniejsze przygotowanie wysyłki przy współpracy z przewoźnikami.
 • Inwentaryzacje całościowe, kontrolne, cząstkowe, pojedynczego gniazda.
 • Bieżąca informacja o stanie magazynu, gniazda, towaru oraz podgląd na lokalizację każdego towaru we wszystkich magazynach, strefach i gniazdach.
 • Rejestracja w trakcie bieżącej pracy magazyniera na gnieździe straty, nadwyżki, uszkodzenia towaru lub jego przeterminowania.
 • Obsługa kodów kreskowych na towarach, opakowaniach, dokumentach samochodach, paletach, identyfikatorach pracowników i odbiorców.
 • Przyjęcia i wydania na bramę przyjęć/wydań, bezpośrednio do i z gniazda, bezpośrednio do odbiorcy lub na nośniki.
 • Tworzenie optymalnych tras kompletacji w zależności od dowolnych rozbudowanych algorytmów.
 • Drukowanie kodów kreskowych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów.
 

Moduł handlowo-magazynowy

Całościowe zarządzanie gospodarką towarową oraz materiałową. Najlepsze wsparcie procesu sprzedaży

Moduł handlowo-magazynowy

Moduł handlowo-magazynowy
i jego najważniejsze funkcje


 • Wykorzystaj potencjał swojej firmy prowadząc nieograniczoną ilość magazynów.
 • Rejestruj dowolne dokumenty (m.in. zamówienia, faktury, korekty, dokumenty magazynowe, dokumenty transportowe oraz wiele innych). Dokumenty możesz tworzyć ręcznie lub przy użyciu naszych konfigurowalnych generatorów.
 • Prowadź handel w dowolnej walucie, wykorzystując elastyczny mechanizm cenników.
 • Wyliczaj stan magazynowy wg własnego uznania, korzystając z konfiguracji realizacji zamówień i rezerwacji towarów.
 • Rozliczaj magazyn wg. kolejki FIFO (First In First Out) lub wybieraj konkretną partię towaru.
 • Prowadź kartotekę towarową i kontrahentów, która umożliwia rejestrowanie nieograniczonej ilości atrybutów dla każdego wpisu.
 • Wyszukuj i sortuj towary wykorzystując wygodne narzędzia dostarczone razem z systemem.
 • Wykorzystaj urządzenia zewnętrzne (kasy fiskalne, wagi, sprawdzarki cen, skanery).
 • Pobieraj lub wysyłaj dokumenty automatycznie do zewnętrznych systemów swoich partnerów biznesowych.
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł finansowo - księgowy

Najlepsze wsparcie działu finansowego, bez względu na profil działalności

Moduł finansowo - księgowy

Moduł finansowo - księgowy i jego najistotniejsze atrybuty:


 • Wykorzystaj elastyczny i wieloletni plan kont, który w czasie rzeczywistym uwzględnia wszystkie księgowane dokumenty.
 • Twórz dzienniki, do których automatycznie przydzielą się dokumenty tworzone w innych modułach.
 • Dekretuj dokumenty ręcznie lub seryjnie z wykorzystaniem naszych automatów.
 • Skorzystaj z niezliczonej ilości raportów i zestawień księgowych.
 • Rejestruj wygodnie operacje kasowe i transakcje bankowe.
 • Kontroluj rozrachunki ze swoimi kontrahentami.
 • Odbieraj i wysyłaj automatycznie wyciągi bankowe (integracja elektroniczna z systemami bankowymi).
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł kadrowo - płacowy

Kompleksowe oraz elastyczne rozwiązanie dla działu kadr i rachuby płac

Moduł kadrowo - płacowy

Moduł kadrowo-płacowy i jego możliwości.


 • Prowadź pełną kartotekę swoich pracowników (wraz z informacjami o historii zatrudnienia, rodzinie, urlopach, odbytych szkoleniach, kursach, uprawnieniach itp.).
 • Twórz listy wypłat wielu rodzajów oraz rejestruj dodatki, potrącenia i składki godzinowe zdefiniowane przez użytkownika.
 • Skorzystaj z automatów naliczających wynagrodzenia za chorobę i zasiłki ZUS.
 • Generuj dokumenty/wydruki związane z zatrudnieniem (np. umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia, itp.)
 • Rejestruj czas pracy (integracja z systemami RCP) oraz przepracowany czas produkcyjny.
 • Eksportuj przelewy bezpośrednio do banku.
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł środków trwałych

Kompleksowe zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, naliczanie amortyzacji.

Moduł środków trwałych

Moduł środków trwałych wraz z jego najważniejszymi cechami.


 • Prowadź kompleksową kartotekę środków oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Skorzystaj z równoległej amortyzacji bilansowej, podatkowej i amortyzacji MSR.
 • Masz możliwość naliczania amortyzacji jednorazowej, liniowej, degresywnej oraz amortyzacji dla środków fabrycznie nowych.
 • Buduj środki złożone z innych środków (np. sieci komputerowe) oraz zarządzaj swobodnie takim konglomeratem.
 • Księguj automatycznie amortyzację według uprzednio skonfigurowanych algorytmów.
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł produkcyjny

Zarządzanie procesem produkcji na najwyższym poziomie

Moduł produkcyjny

Moduł produkcyjny i jego główne funkcje.


 • Twórz receptury, niezbędne dla twojej produkcji.
 • Rejestruj zlecenia produkcyjne wraz z listą wyrobów do realizacji oraz generuj listę surowców niezbędnych do wykorzystania.
 • Wprowadzaj wzorce produkcyjne w strukturze drzewa (z dowolną ilością pod wzorców).
 • Skorzystaj z automatów tworzących dokumenty rozchodu na produkcję (RW) lub przyjęcia na produkcję (PW).
 • Zarządzaj linią technologiczną przy użyciu indywidualnie dostosowanego modułu uwzględniającego ciąg technologiczno-produkcyjny.
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł internetowy (B2B)

Zdalna obsługa procesu sprzedaży w modelu B2B

Moduł internetowy (B2B)

Moduł internetowy (B2B) wraz ze swoimi najważniejszymi możliwościami:


 • Skorzystaj z systemu, który pozwoli Twoim klientom na dynamiczne tworzenie zamówień, dostępnych od razu w całym systemie ERP.
 • Skorzystaj z szybkiej wyszukiwarki internetowej towarów, zawierającej zdjęcia każdego towaru wraz z aktualnym stanem.
 • Przeglądaj historię realizowanych zamówień, rozrachunki kontrahenta oraz jego niezapłacone dokumenty.
 • Wykorzystaj nasz moduł analiz do wygenerowania dowolnych zestawień.
 

Moduł walutowy

Wygodna rejestracja dokumentów w walutach obcych oraz ich obsługa zgodnie z wymogami obowiązującego prawa

Moduł walutowy

Moduł walutowy i jego najważniejsze cechy.


 • Twórz dokumenty korzystające z rozliczeń w walucie obcej.
 • Aktualizuj kursy walut zgodnie z aktualnymi danymi NBP, korzystaj z kursów archiwalnych lub wprowadzaj je ręcznie (w razie potrzeby).
 • Wykorzystaj specjalne ścieżki obiegu dokumentów dla: Wewnątrzwspólnotowego Nabycia i Dostawy Towarów, Importu i Eksportu.
 • Naliczaj w prosty sposób transport (w tym transport w walucie) oraz inne koszty w tym m.in. cło i akcyzę.
 

Moduł analiz SQL

Skuteczne wykorzystywanie wszystkich danych zgromadzonych przez system

Moduł analiz SQL

Moduł analiz SQL. Podstawowy moduł obsługi raportów, analiz, wydruków):


 • Wykorzystaj raporty standardowe, aby poznać podstawowe parametry funkcjonowania swojej firmy (indywidualne zestawy standardowe dostępne dla każdego modułu z osobna).
 • Przedstaw nam swoje potrzeby, aby otrzymać spersonalizowane raporty użytkownika o dowolnym stopniu skomplikowania (funkcja dostępna dla każdego modułu w systemie).
 • Drukuj otrzymane zestawienia (na drukarkach laserowych lub igłowych), a w razie konieczności zapisuj zestawienia w dowolnie uzgodnionym formacie.
 • Poszczególne zestawienia mogą być zgrupowane w zaproponowany przez Państwa sposób, a dostęp do każdego raportu może być ograniczany na poziomie pojedynczego użytkownika lub konkretnej grupy operatorów.
 

Moduł analiz wielowymiarowych OLAP

Niezbędne wsparcie procesów analitycznych w Twojej firmie

Moduł analiz wielowymiarowych OLAP

Moduł analiz wielowymiarowych OLAP wraz ze swoimi najważniejszymi funkcjami.


 • Skorzystaj z najbardziej rozbudowanego narzędzia do analiz oferowanego przez naszą firmę.
 • Zaplanuj dowolne, wielowymiarowe zestawienie, którego wymiary mogą być przestawiane przez użytkownika w czasie rzeczywistym.
 • Eksportuj dane z raportu do Excela, w celu ewentualnej prezentacji poza systemem.
 

Moduł replikacji danych

Bezpieczny obieg informacji w ramach organizacji, jak i z jej dostawcami

Moduł replikacji danych

Moduł replikacji danych


 • Wymieniaj dane pomiędzy firmami pracującymi w oparciu o ERP Bilans lub wykorzystaj replikację danych do komunikacji z systemami firm trzecich.
 • Zaplanuj z nami replikację w pełni automatyczną, półautomatyczną lub całkowicie manualną, w zależności od Twoich potrzeb.
 • Wykorzystaj istniejące standardy wymiany danych (w tym formaty EDI) lub przekaż nam format istotny dla Ciebie.
 

Moduł CRM

Zarządzanie relacją z klientem na najwyższym poziomie

Moduł CRM

Moduł CRM i jego cechy


 • W pełni konfigurowalny moduł do zarządzania przepływem informacji w Twojej firmie.
 • Wykorzystaj narzędzia generujące zadania dla Twoich pracowników.
 • Łącz zadania wykonywane przez Twoich pracowników z projektami wykonywanymi wspólnie z kontrahentami tworząc złożone akcje.
 • Skorzystaj z rozbudowanego terminarza, który pozwoli zaplanować Twoim pracownikom szczegółowe działania w konkretnym przedziale czasowym.
 • Generuj oferty handlowe dla swoich kontrahentów wraz z rozbudowanymi wydrukami umożliwiającymi zaawansowane formatowanie tekstu.
 • Śledź lokalizację swoich pracowników w terenie, w czasie rzeczywistym (wymaga mobilnej wersji mBilans).
 

Moduł mailingowy

Wsparcie i automatyzacja procesu sprzedaży

Moduł mailingowy

Moduł mailingowy i jego najważniejsze funkcje


 • Wysyłaj dowolny mailing do swoich kontrahentów w sposób manualny lub automatyczny.
 • Przesyłaj zamówienia, faktury, dokumenty magazynowe lub dowolne skonfigurowane dane systemowe.
 

Moduł SMS

Wspieranie i automatyzacja procesu sprzedaży

Moduł SMS

Moduł SMS i jego cechy


 • Powiadamiaj swoich kontrahentów za pomocą krótkich wiadomości tekstowych o realizacji zamówień.
 • Przypominaj o płatnościach.
 

Moduł reklamacji

Kompleksowe zarządzanie procesem reklamacji w przedsiębiorstwie

Moduł reklamacji

Moduł reklamacji i jego najważniejsze cechy.


 • Skorzystaj z mechanizmów umożliwiających tworzenie dokumentacji reklamacyjnej.
 • Śledź przebieg każdej reklamacji indywidualnie wraz z konfigurowalnymi szczegółami.
 

Moduł zarządzania zasobami plikowymi

Wzbogacenie prezentowanych w systemie danych poprzez wykorzystanie plików graficznych

Moduł zarządzania zasobami plikowymi

Moduł zarządzania zasobami plikowymi i jego najistotniejsze funkcje.


 • Wykorzystaj pliki graficzne i tekstowe do wzbogacenia przechowywanych danych.
 • Składuj pliki jawnie w zasobie sieciowym lub wykorzystaj szyfrowanie danych (opcjonalne).
 

Moduł mobilnego magazyniera

Sprawne zarządzanie logistyką magazynową

Moduł mobilnego magazyniera

Moduł mobilnego magazyniera i jego funkcje.


 • Użyj kolektorów danych (z systemem Windows Mobile), aby szybciej lokalizować i identyfikować towar w magazynie.
 • Uproszczona kompletacja zamówień Twoich klientów i awizacja dostaw towarów na magazyn dzięki lokalizacji w magazynie i identyfikacji towaru kodami kreskowymi.
 • Dane widoczne na kolektorze są aktualizowane w czasie rzeczywistym.
 • Prowadź proces inwentaryzacji również z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.
 

Moduł mBilans

Wysoka wydajność pracy dzięki aplikacji mobilnej dla systemów operacyjnych iOS oraz Android

Moduł mBilans

Moduł mBilans wraz ze swoimi najistotniejszymi cechami.


 • Pracuj zdalnie na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 • Przeglądaj kartoteki towarowe, sporządzaj zamówienia lub wykorzystaj wybrane funkcjonalności CRM lub Modułu Serwisowego bez potrzeby pracy na stacjonarnej wersji ERP Bilans.
 • Pracuj w trybie offline w momencie, kiedy znajdziesz się w miejscu, w którym nie ma dostępu do sieci Internet.
 • Synchronizuj dane z główną bazą systemową w momencie, kiedy znajdziesz się w zasięgu sieci umożliwiającej transmisję danych.
 

Moduł serwisowy

Kompleksowe wsparcie obsługi zleceń serwisowych

Moduł serwisowy

Moduł serwisowy i jego najważniejsze atrybuty


 • Sporządzaj dokumentację serwisową zgodną z profilem swojej działalności.
 • Twórz automatycznie dokumenty handlowe dla zakończonych zleceń.
 • Moduł szczególnie przydatny dla firm prowadzących serwis urządzeń (w tym maszyn produkcyjnych, serwis motoryzacyjny, serwis RTV/AGD).
 

Moduł POS

Najlepsze narzędzie do obsługi sprzedaży detalicznej

Moduł POS

Moduł POS


 • Skorzystaj z prostego i wygodnego narzędzia do sprzedaży detalicznej.
 • Ciesz się wygodnym interfejsem graficznym uwzględniającym możliwość współpracy z ekranami dotykowymi.
 • Moduł współdziała z wybranymi interfejsami sprzętowymi zarządzającymi dystrybucją paliw.
 

Jednolity Plik Kontrolny

Generowanie i transmisja danych JPK

Jednolity Plik Kontrolny

Obsługa JPK oferuje:


 • Comiesięczne raportowanie JPK.
 • W pełni konfigurowalny generator plików JPK.

Szukasz sprawdzonych rozwiązań dla biznesu? Dobrze trafiłeś. Zadaj pytanie, oddzwonimy.


Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą, by umówić się na spotkanie, podczas którego poznamy specyfikę działania Twojej firmy oraz wymagania stawiane aplikacji. Następnie dobierzemy dla Ciebie rozwiązania najlepsze z możliwych.